Regulamin

REGULAMIN
IV OGÓLNOPOLSKIEGO NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO
„OTYLIADA '2017”1. Organizatorem IV Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada’2017” jest Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas” w Myszkowie.
2. Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie.
3. Zawody na wszystkich pływalniach biorących udział w IV Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim, zgłoszonych do Biura Organizatora do dnia 10.11.2016r. rozpoczynają się 11.03.2017r. o godz. 18.00 i kończą 12.03.2017r. nie później niż o godz. 6.00.
4. Zapisy do udziału w IV Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim odbywają się poprzez stronę www.otyliada.pl w okresie od 20 listopada 2016r. do 4 lutego 2017r. Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz nr PESEL, a także wniesienie opłaty (przelew) za udział w imprezie. W dniu imprezy, zgłoszenia udziału odbywają się na pływalniach uczestniczących w „OTYLIADZIE '2017”.
5. Organizator Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego oraz pływalnie biorące udział w „Otyliadzie’2017” w ciągu 48 godzin od zakończenia maratonu, trwale usuną z bazy danych, numery PESEL uczestników imprezy.
6. Opłata za udział w IV Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 13 zł od uczestnika przy zapisie drogą elektroniczną i 18 zł przy zapisie w dniu imprezy na pływalni. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.
7. Wszyscy biorący udział w „Otyliadzie’2017” są ubezpieczeni od NW.
8. Każdy z uczestników „Otyliady'2017”, przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni na której uczestniczy w maratonie oraz stanie zdrowia pozwalającym na udział w IV Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim i wynikających z tego konsekwencji.
9. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie, pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.
10. Każda pływalnia na której odbywać się będzie IV Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki zapewnia pełną obsadę ratowników WOPR, służb medycznych i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy i funkcjonowaniem obiektu. O imprezie powiadamia Stację Pogotowia Ratunkowego, Komendę Miejską/Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
11. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.
12. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na każdej pływalni Komisja Sędziowska złożona z wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, Sędziowie Torowi mogą po konsultacji z Sędzią Głównym nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w IV Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim.
13. Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników „Otyliady’2017” na poszczególnych torach pływalni. Gdy w rywalizacji o czołowe trzy miejsca (medalowe) kilka osób uzyska takie same wyniki, o ich ostatecznej kolejności decyduje krótszy czas pokonania dystansu, a jeśli i te są jednakowe sędzia zarządza bezpośrednią rozgrywkę między nimi. Regulamin nie przewiduje zajęcia ex aequo miejsc medalowych.
14. Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków.
15. Uczestnicy maratonu mogą skorzystać z przerw w pływaniu, jednak nie mogą one być dłuższe niż 15 minut.
16. Każdy uczestnik IV Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego bierze udział w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku (jeśli tak stanowi regulamin pływalni).
17. Uczestniczący w rywalizacji sportowej nie mogą używać akcesoriów wspomagających pływanie takich jak pianki neoprenowe, deski, koła, płetwy, pull buoy’e itp.
18. Uczestnicy maratonu pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego u Sędziego Głównego.
19. Komisja Sędziowska sporządza protokół zawodów, zawierający obok imion i nazwisk uczestników także rok urodzenia oraz dystans jaki przepłynęli i czas. Protokół z wyszczególnieniem pływaków którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najliczniejszej rodziny (jeżeli rodzina liczy 5 osób i powyżej, a także jej łącznego dystansu) oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika, Komisja Sędziowska przesyła drogą elektroniczną w ciągu godziny od zakończenia zawodów do organizatora Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego – Stowarzyszenia Osiedlowego „Podlas” na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji wyników na stronie www.otyliada.pl i przekazania ich mediom, a także do udostępnienia fotografii i filmów wykonanych podczas maratonu, w celu popularyzacji imprezy.
20. Wszyscy uczestnicy „Otyliady’2017” otrzymają identyfikator i certyfikat uczestnictwa, mini-medal, a specjalnymi nagrodami na każdej pływalni uhonorowani zostaną pływacy, którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najstarsi, najmłodsi i najliczniejsze rodziny (liczące co najmniej pięć osób).
21. W czasie trwania IV Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego obligatoryjnie na pływalniach i w materiałach informacyjnych „Otyliady’2017” umieszczone będą loga sponsorów i patronów imprezy.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, publikację ich na stronie www.otyliada.pl i powiadomienie o tych zmianach pływalni biorących udział w maratonie.

 

Komitet Organizacyjny
                                                                IV Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego
                                                                                     „Otyliada 2017”