Regulamin

REGULAMIN
III OGÓLNOPOLSKIEGO NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO
„OTYLIADA '2016”

 1. Organizatorem III Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada’2016” jest Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas” w Myszkowie.
 2. Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie. Jej adresatami są osoby, które nie uprawiają pływania wyczynowo.
 3. Zawody na wszystkich pływalniach uczestniczących w III Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim, zgłoszonych do Biura Organizatora do dnia 15.11.2015r. rozpoczynają się 12.03.2016r. o godz. 18.00 i kończą 13.03.2016r. nie później niż o godz. 6.00.
 4. Zapisy do udziału w III Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim odbywają się poprzez stronę www.otyliada.pl od 20 listopada 2015r. do 14 lutego 2016r. Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz nr PESEL a także wniesienie opłaty (przelew) za udział w imprezie. W dniu imprezy zgłoszenia udziału odbywają się na pływalniach uczestniczących w „OTYLIADZIE '2016”
 5. Opłata za udział w III Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 10 zł od uczestnika przy zapisie drogą elektroniczą i 15 zł przy zapisie w dniu imprezy na pływalni. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w Maratonie.
 6. Wszyscy biorący udział w „Otyliadzie’2016” są ubezpieczeni od NW.
 7. Każdy z uczestników „Otyliady '2016”, przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni na której uczestniczy w maratonie oraz stanie zdrowia pozwalającym na udział w III Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim i wynikających z tego konsekwencji.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie, pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.
 9. Każda pływalnia, na której odbywać się będzie Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki zapewnia pełną obsadę ratowników WOPR, służb medycznych (obowiązkowo musi być lekarz) i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy i funkcjonowaniem obiektu. O imprezie powiadamia Stację Pogotowia Ratunkowego, Komendę Miejską/Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
 10. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.
 11. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na każdej pływalni Komisja Sędziowska złożona z wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, może nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim.
 12. Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników „Otyliady” na poszczególnych torach pływalni. Gdy w rywalizacji o czołowe trzy miejsca (medalowe) kilka osób uzyska takie same wyniki, o ich ostatecznej kolejności decyduje krótszy czas pokonania dystansu, a jeśli i te są jednakowe sędzia zarządza bezpośrednią rozgrywkę między nimi.
 13. Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków.
 14. Uczestnicy maratonu mogą skorzystać z przerw w pływaniu, jednak nie mogę one być dłuższe niż 15 minut.
 15. Każdy uczestnik III Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego bierze udział w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku (jeśli tak stanowi regulamin pływalni).
 16. Uczestnicy maratonu pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego u Sędziego Głównego.
 17. Komisja Sędziowska sporządza protokół zawodów (wzór w załączeniu), zawierający obok imion i nazwisk uczestników także nr PESEL oraz dystans jaki przepłynęli i czas. Protokół z wyszczególnieniem pływaków, którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najliczniejszej rodziny (jeżeli rodzina liczy 5 osób i powyżej, a także jej łącznego dystansu) oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika Komisja Sędziowska przesyła drogą elektroniczną w ciągu godziny od zakończenia zawodów do organizatora Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego – Stowarzyszenia Osiedlowego „Podlas” na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji wyników na stronie www.otyliada.pl i przekazania ich mediom.
 18. Wszyscy uczestnicy „Otyliady’2016” otrzymają identyfikator i certyfikat uczestnictwa, a specjalnymi nagrodami na każdej pływalni uhonorowani zostaną pływacy, którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najstarsi, najmłodsi i najliczniejsze rodziny (liczące co najmniej pięć osób).
 19. W czasie trwania III Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego obligatoryjnie na pływalniach i w materiałach informacyjnych „Otyliady’2016” umieszczone będą loga sponsorów i patronów imprezy.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, publikację ich na stronie www.otyliada.pl i powiadomienie o tych zmianach pływalni biorących udział w maratonie.

 

Komitet Organizacyjny
                                                                III Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego
                                                                                     „Otyliada 2016”