Regulamin

REGULAMIN
VI OGÓLNOPOLSKIEGO NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO „OTYLIADA’2019”


1.Organizatorem VI Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada’2019” jest Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas” w Myszkowie.
2. Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie.
3. Zawody na wszystkich pływalniach uczestniczących w VI Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim, zgłoszonych do Biura Organizatora do dnia 15.12.2018r. rozpoczynają się 16.03.2019r.o godz. 18.00 i kończą 17.03.2019r. nie później niż o godz. 6.00.
4. Zapisy do udziału w VI Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim odbywają się poprzez stronę www.otyliada.pl w okresie od 20 grudnia 2018r. do 20 lutego 2019r. Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz roku urodzenia, a także wniesienie opłaty (przelew) za
udział w imprezie. W dniu imprezy zgłoszenia udziału odbywają się na pływalniach uczestniczących w „OTYLIADZIE '2019”
5. Opłata za udział w VI Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 15 zł od uczestnika przy zapisie drogą elektroniczną i 20 zł przy zapisie w dniu imprezy na pływalni. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.
6. Wszyscy biorący udział w „Otyliadzie’2019” są ubezpieczeni od NW.
7. Każdy z uczestników „Otyliady'2019”, przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni na której uczestniczy w maratonie, oraz stanie zdrowia
pozwalającym na udział w VI Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim i wynikających z tego konsekwencji.
8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie, pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.
9. Każda pływalnia na której odbywać się będzie VI Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki zapewnia pełną obsadę ratowników WOPR, służb medycznych i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy i funkcjonowaniem obiektu. O imprezie powiadamia Stację Pogotowia Ratunkowego, Komendę Miejską/Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
10. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.
11. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na każdej pływalni Komisja Sędziowska złożona z wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, Sędziowie Torowi mogą po konsultacji z Sędzią Głównym nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w VI Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim.
12. Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników „Otyliady” na poszczególnych torach pływalni. Gdy w rywalizacji o czołowe trzy miejsca (medalowe) kilka osób uzyska takie same wyniki, o ich ostatecznej kolejności decyduje krótszy czas pokonania dystansu, a jeśli i te są jednakowe sędzia zarządza bezpośrednią rozgrywkę między nimi. Regulamin nie przewiduje zajęcia ex aequo miejsc medalowych.
13. Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków. Uczestnicy maratonu mogą skorzystać z przerw w pływaniu, jednak nie mogą one być dłuższe niż 15 minut.
14. Każdy uczestnik VI Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego bierze udział w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku (jeśli tak stanowi regulamin pływalni).
15. Uczestniczący w rywalizacji sportowej nie mogą używać akcesoriów wspomagających pływanie takich jak deski, koła, płetwy czy pianki.
16. Uczestnicy maratonu pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego u Sędziego Głównego.
17. Komisja Sędziowska sporządza protokół zawodów (wzór w załączeniu), zawierający obok imion i nazwisk uczestników także dystans jaki przepłynęli i czas. Protokół z wyszczególnieniem pływaków którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najliczniejszej rodziny (jeżeli rodzina liczy 5 osób i powyżej, a także jej łącznego dystansu) oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika, Komisja Sędziowska przesyła drogą elektroniczną w ciągu godziny od zakończenia zawodów do organizatora Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego – Stowarzyszenia Osiedlowego „Podlas” na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji wyników na stronie www.otyliada.pl, Facebooku i przekazania ich mediom.
18. Wszyscy uczestnicy „Otyliady’2019” otrzymają certyfikat uczestnictwa, minimedal, a specjalnymi nagrodami na każdej pływalni uhonorowani zostaną pływacy, którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najstarsi, najmłodsi i najliczniejsze rodziny (liczące co najmniej pięć osób).
19. W czasie trwania VI Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego obligatoryjnie na pływalniach i w materiałach informacyjnych „Otyliady’2019” umieszczone będą loga sponsorów i patronów imprezy.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, publikację ich na stronie www.otyliada.pl i powiadomienie o tych zmianach pływalni biorących udział w maratonie.
21. Ochrona danych osobowych uczestników zawodów
21.1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników biorących udział w zawodach odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
21.2. Klauzula informacyjna dla uczestników Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada 2019” zawarta została w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do Regulaminu.
21.3. Dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zawodów Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada 2019” w zakresie upubliczniania danych i wizerunku w czasie trwania zawodów podczas wręczania nagród/ zaświadczeń laureatom, publikacji zdjęć z ww uroczystości oraz prezentowania wyników zawiera ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu.

 

 

Komitet Organizacyjny
                                                                VI Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego
                                                                                     „Otyliada 2019”